LichVanNien.Com.Vn Logo

LỊCH ÂM DƯƠNG THÁNG 07-2023

1. Tổng quan lịch âm tháng 7 năm 2023

 • Tháng 7 dương lịch có 31 ngày, tương ứng với ngày âm lịch bắt đầu từ ngày 14-05-2023 đến ngày 14-06-2023.
 • Tháng 7 âm lịch năm 2023 là tháng Mậu Ngọ, có mệnh hành là Thiên Thượng Hỏa sẽ xung với các tuổi Bính Tý, Giáp Tý.

2. Các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 7 năm 2023

DƯƠNG LỊCH

 • * 11-07: Ngày dân số thế giới.
 • * 15-07: Ngày Kỹ năng Giới trẻ Thế giới
 • * 18-07: Ngày Quốc tế Nelson Mandela
 • * 27-07: Ngày Thương binh liệt sĩ.
 • * 28-07: Ngày thành lập công đoàn Việt Nam.
 • * 30-07: Ngày Hữu nghị Quốc tế

ÂM LỊCH

 • * 03-06: Lễ vía Vi Đà Bồ Tát
 • * 13-05: Lễ vía Già Lam Bồ Tát (Võ Thần Tài Quan Công)
 • * 19-06: Lễ vía Đức Quan Thế Âm thành đạo

3. Các ngày tốt để xuất hành theo lịch xuất hành của cụ Khổng Minh

 • 01-07 (âm lịch 14-05): Ngày Thiên Dương - Xuất hành tốt, cầu tài được tài. Hỏi vợ được vợ. Mọi việc đều như ý muốn.
 • 03-07 (âm lịch 16-05): Ngày Thiên Thương - Xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài. Mọi việc đều thuận lợi.
 • 05-07 (âm lịch 18-05): Ngày Thiên Môn - Xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt.
 • 06-07 (âm lịch 19-05): Ngày Thiên Đường - Xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý.
 • 07-07 (âm lịch 20-05): Ngày Thiên Tài - Nên xuất hành, cầu tài thắng lợi. Được người tốt giúp đỡ. Mọi việc đều thuận.
 • 09-07 (âm lịch 22-05): Ngày Thiên Dương - Xuất hành tốt, cầu tài được tài. Hỏi vợ được vợ. Mọi việc đều như ý muốn.
 • 11-07 (âm lịch 24-05): Ngày Thiên Thương - Xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài. Mọi việc đều thuận lợi.
 • 13-07 (âm lịch 26-05): Ngày Thiên Môn - Xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt.
 • 14-07 (âm lịch 27-05): Ngày Thiên Đường - Xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý.
 • 15-07 (âm lịch 28-05): Ngày Thiên Tài - Nên xuất hành, cầu tài thắng lợi. Được người tốt giúp đỡ. Mọi việc đều thuận.
 • 17-07 (âm lịch 30-05): Ngày Thiên Dương - Xuất hành tốt, cầu tài được tài. Hỏi vợ được vợ. Mọi việc đều như ý muốn.
 • 19-07 (âm lịch 02-06): Ngày Bạch Hổ Đầu - Xuất hành, cầu tài đều được. Đi đâu đều thông đạt cả.
 • 20-07 (âm lịch 03-06): Ngày Bạch Hổ Kiếp - Xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi.
 • 23-07 (âm lịch 06-06): Ngày Thanh Long Đầu - Xuất hành nên đi vào sáng sớm. Cầu tài thắng lợi. Mọi việc như ý.
 • 24-07 (âm lịch 07-06): Ngày Thanh Long Kiếp - Xuất hành bốn phương, tám hướng đều tốt, trăm sự được như ý.
 • 27-07 (âm lịch 10-06): Ngày Bạch Hổ Đầu - Xuất hành, cầu tài đều được. Đi đâu đều thông đạt cả.
 • 28-07 (âm lịch 11-06): Ngày Bạch Hổ Kiếp - Xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi.
 • 31-07 (âm lịch 14-06): Ngày Thanh Long Đầu - Xuất hành nên đi vào sáng sớm. Cầu tài thắng lợi. Mọi việc như ý.

4. Các ngày tốt cho việc quan trọng theo Nhị thập bát Tú

 • 01-07 (âm lịch 14-05): Sao Đê - Ngày 14-05 âm lịch là ngày Thân. Sao Đê đăng viên tại ngày Thân, tốt mọi việc
 • 02-07 (âm lịch 15-05): Sao Phòng - Tốt cho đất đai, động thổ, cưới hỏi vì sao này mang lại vượng lộc.
 • 04-07 (âm lịch 17-05): Sao Vỹ - Thuận lợi cho xuất ngoại, khai trương, ký kết hợp đồng, nhậm chức. Cũng có lợi cho xây dựng nhà cửa, tu sửa mồ mả. Ngày 17-05 âm lịch là ngày Hợi. Sao Vỹ gặp ngày Hợi thì kỵ mai táng
 • 06-07 (âm lịch 19-05): Sao Đẩu - Thích hợp cho hôn sự, sinh nở, trồng trọt, chăn nuôi. Ngày 19-05 âm lịch là ngày Sửu. Sao Đẩu gặp ngày Sửu thì kỵ mai táng, xuất hành, thừa kế, chia gia tài
 • 09-07 (âm lịch 22-05): Sao - Ngày 22-05 âm lịch là ngày Thìn. Sao Hư đăng viên tại ngày Thìn, tốt mọi việc
 • 10-07 (âm lịch 23-05): Sao Nguy - Ngày 23-05 âm lịch là ngày Tị. Sao Nguy đăng viên tại ngày Tị, tốt mọi việc
 • 11-07 (âm lịch 24-05): Sao Thất - Tốt cho khai trương, ký hợp đồng, đầu tư kinh doanh. Chủ về công danh sự nghiệp tốt, buôn bán may mắn, thuận buồm xuôi gió.
 • 14-07 (âm lịch 27-05): Sao Lâu - Tốt cho nhậm chức, hôn thú, khai trương, xấu ngoại. Chủ về người và của đều hưng thịnh, sinh đẻ thuận, con cái phát triển tốt, thông minh.
 • 17-07 (âm lịch 30-05): Sao Tất - Tốt cho xây nhà, động thổ, tổ chức hôn nhân, cưới xin, xuất nhập kho, truy xuất tiền bạc đều cát lợi.
 • 20-07 (âm lịch 03-06): Sao Tỉnh - Ngày 03-06 âm lịch là ngày Mão. Sao Tỉnh đăng viên tại ngày Mão, tốt mọi việc
 • 22-07 (âm lịch 05-06): Sao Liễu - Ngày 05-06 âm lịch là ngày Tị. Sao Liễu đăng viên tại ngày Tị, tốt cho việc nhậm chức
 • 23-07 (âm lịch 06-06): Sao Tinh - Ngày 06-06 âm lịch là ngày Ngọ. Sao Tinh đăng viên tại ngày Ngọ, tốt mọi việc
 • 24-07 (âm lịch 07-06): Sao Trương - Tránh xây dựng, hôn sự, mở tiệm, kinh doanh đầu tư. Ngày 07-06 âm lịch là ngày Mùi. Sao Trương gặp ngày Mùi thì tốt mọi việc
 • 25-07 (âm lịch 08-06): Sao Dực - Ngày 08-06 âm lịch là ngày Thân. Sao Dực đăng viên tại ngày Thân, tốt mọi việc
 • 26-07 (âm lịch 09-06): Sao Chẩn - Thuận lợi cho nhậm chức, thi cử, kinh doanh, truy xuất vốn, đầu tư thương mại. Hôn sự và an táng đều cát.
 • 29-07 (âm lịch 12-06): Sao Đê - Ngày 12-06 âm lịch là ngày Tý. Sao Đê đăng viên tại ngày Tý, tốt mọi việc
 • 30-07 (âm lịch 13-06): Sao Phòng - Tốt cho đất đai, động thổ, cưới hỏi vì sao này mang lại vượng lộc.

LichVanNien.Com.Vn