LichVanNien.Com.Vn Logo

LỊCH ÂM DƯƠNG THÁNG 08-2024

1. Tổng quan lịch âm tháng 8 năm 2024

 • Tháng 8 dương lịch có 31 ngày, tương ứng với ngày âm lịch bắt đầu từ ngày 27-06-2024 đến ngày 28-07-2024.
 • Tháng 8 âm lịch năm 2024 là tháng Tân Mùi, có mệnh hành là Lộ Bàng Thổ sẽ xung với các tuổi Quý Sửu, Đinh Sửu, Ất Dậu, Ất Mão.

2. Các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 8 năm 2024

DƯƠNG LỊCH

 • * 09-08: Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam
 • * 12-08: Ngày Quốc tế Thanh Thiếu niên
 • * 19-08: Ngày tổng khởi nghĩa (Cách mạng tháng 8 thành công)
 • * 23-08: Ngày Quốc tế Tưởng niệm Buôn bán nô lệ và Xoá bỏ nó
 • * 29-08: Ngày Quốc tế chống Thử nghiệm Hạt nhân
 • * 30-08: Ngày Quốc tế các Nạn nhân mất tích cưỡng bức

ÂM LỊCH

 • * 03-06: Lễ vía Vi Đà Bồ Tát
 • * 07-07: Lễ Thất Tịch.
 • * 13-07: Lễ vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát
 • * 15-07: Lễ Vu Lan, Tết Trung Nguyên
 • * 15-07: Lễ Vu Lan Bồn
 • * 19-06: Lễ vía Đức Quan Thế Âm thành đạo
 • * 24-07: Lễ vía Long Thụ Bồ Tát
 • * 30-07: Lễ vía Đức Địa Tạng Bồ Tát

3. Các ngày tốt để xuất hành theo lịch xuất hành của cụ Khổng Minh

 • 01-08 (âm lịch 27-06): Ngày Bạch Hổ Kiếp - Xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi.
 • 04-08 (âm lịch 01-07): Ngày Đường Phong - Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ
 • 06-08 (âm lịch 03-07): Ngày Kim Dương - Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải.
 • 07-08 (âm lịch 04-07): Ngày Thuần Dương - Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi.
 • 10-08 (âm lịch 07-07): Ngày Đường Phong - Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ
 • 12-08 (âm lịch 09-07): Ngày Kim Dương - Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải.
 • 13-08 (âm lịch 10-07): Ngày Thuần Dương - Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi.
 • 16-08 (âm lịch 13-07): Ngày Đường Phong - Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ
 • 18-08 (âm lịch 15-07): Ngày Kim Dương - Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải.
 • 19-08 (âm lịch 16-07): Ngày Thuần Dương - Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi.
 • 22-08 (âm lịch 19-07): Ngày Đường Phong - Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ
 • 24-08 (âm lịch 21-07): Ngày Kim Dương - Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải.
 • 25-08 (âm lịch 22-07): Ngày Thuần Dương - Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi.
 • 28-08 (âm lịch 25-07): Ngày Đường Phong - Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ
 • 30-08 (âm lịch 27-07): Ngày Kim Dương - Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải.
 • 31-08 (âm lịch 28-07): Ngày Thuần Dương - Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi.

4. Các ngày tốt cho việc quan trọng theo Nhị thập bát Tú

 • 05-08 (âm lịch 02-07): Sao Nguy - Ngày 02-07 âm lịch là ngày Sửu. Sao Nguy đăng viên tại ngày Sửu, tốt mọi việc
 • 06-08 (âm lịch 03-07): Sao Thất - Tốt cho khai trương, ký hợp đồng, đầu tư kinh doanh. Chủ về công danh sự nghiệp tốt, buôn bán may mắn, thuận buồm xuôi gió.
 • 09-08 (âm lịch 06-07): Sao Lâu - Tốt cho nhậm chức, hôn thú, khai trương, xấu ngoại. Chủ về người và của đều hưng thịnh, sinh đẻ thuận, con cái phát triển tốt, thông minh.
 • 12-08 (âm lịch 09-07): Sao Tất - Tốt cho xây nhà, động thổ, tổ chức hôn nhân, cưới xin, xuất nhập kho, truy xuất tiền bạc đều cát lợi.
 • 13-08 (âm lịch 10-07): Sao Chủy - Ngày 10-07 âm lịch là ngày Dậu. Sao Chủy đăng viên tại ngày Dậu, tốt cho việc cầu công danh
 • 15-08 (âm lịch 12-07): Sao Tỉnh - Ngày 12-07 âm lịch là ngày Hợi. Sao Tỉnh đăng viên tại ngày Hợi, tốt mọi việc
 • 19-08 (âm lịch 16-07): Sao Trương - Tránh xây dựng, hôn sự, mở tiệm, kinh doanh đầu tư. Ngày 16-07 âm lịch là ngày Mão. Sao Trương gặp ngày Mão thì tốt mọi việc
 • 20-08 (âm lịch 17-07): Sao Dực - Ngày 17-07 âm lịch là ngày Thìn. Sao Dực đăng viên tại ngày Thìn, tốt mọi việc
 • 21-08 (âm lịch 18-07): Sao Chẩn - Thuận lợi cho nhậm chức, thi cử, kinh doanh, truy xuất vốn, đầu tư thương mại. Hôn sự và an táng đều cát.
 • 23-08 (âm lịch 20-07): Sao Cang - Ngày 20-07 âm lịch là ngày Mùi. Sao Cang đăng viên tại ngày Mùi, tốt mọi việc
 • 24-08 (âm lịch 21-07): Sao Đê - Ngày 21-07 âm lịch là ngày Thân. Sao Đê đăng viên tại ngày Thân, tốt mọi việc
 • 25-08 (âm lịch 22-07): Sao Phòng - Tốt cho đất đai, động thổ, cưới hỏi vì sao này mang lại vượng lộc.
 • 27-08 (âm lịch 24-07): Sao Vỹ - Thuận lợi cho xuất ngoại, khai trương, ký kết hợp đồng, nhậm chức. Cũng có lợi cho xây dựng nhà cửa, tu sửa mồ mả. Ngày 24-07 âm lịch là ngày Hợi. Sao Vỹ gặp ngày Hợi thì kỵ mai táng
 • 29-08 (âm lịch 26-07): Sao Đẩu - Thích hợp cho hôn sự, sinh nở, trồng trọt, chăn nuôi. Ngày 26-07 âm lịch là ngày Sửu. Sao Đẩu gặp ngày Sửu thì kỵ mai táng, xuất hành, thừa kế, chia gia tài

LichVanNien.Com.Vn